Naziv tvrtke:
Euro Daus d.d.
Sjedište tvrtke:
Put Mostina 1
HR-21000 Split
Pravna forma:
dioničko društvo
Telefon:
021/202 999
Fax:
021/211 279
E-mail:
Matični broj:
1545779
Sudski registar:
Trgovački sud u Splitu
Matični broj subjekta:
060174463
PDV-ID:
19212513210
Banka:
Agram banka
Broj banke:
Broj računa:
2481000-1100105371
IBAN:
HR6824810001100105371