Naziv tvrtke:
Euro Daus d.d.
Sjedište tvrtke:
Put Mostina 1
21000 Split
Pravna forma:
Telefon:
+385 21 202999
Fax:
+385 21 211279
E-mail:
Matični broj:
60225679
Sudski registar:
OIB:
PDV-ID:
2156172
IBAN:
BIC
GISA broj: